محمدمهدی تقدیسی

استاد محمدمهدی تقدیسی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و هندسه و آمار دبیرستان توسط یکی از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

قم - قم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان