استاد محمد مهدی هادی پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل دکتری حرفه ای دامپزشکی<br /> دانشجوی دوره دکتری تخصصی علوم اعصاب<br /> سابقه تدریس زیست شناسی کنکور و المپیاد در مقاطع مختلف.


مدارک تحصیلی

  • دکترا زیست شناسی از دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله

افتخارات تحصیلی

  • دبیر برگزیده انجمن های علمی در چهارمین جشنواره سراسری حرکت
  • سال سابقه تدریس در دانشگاه
  • سال سابقه تدریس در دانشگاه
  • تبه تک رقمی آزمون دکتری
  • دانشجو برگزیده پژوهشی دانشگاه
  • انش آموخته برتر دوره دامپزشکی