استاد محمدرضا کامرانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

معتقدم چنانچه درس با مصادیق کاربردی منتقل شود، حتی در دروس تیوریکی مانند ریاضی، دانش آن برای همیشه باقی خواهد ماند و منشا موفقیت در آی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • 13 سال سابقه تدریس در چندین دانشگاه صنعتی کشور
  • راهنمایی پایان نامه های کارشاسی و کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • رتبه یک ارزشیابی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • رتبه یک آزمون ورودی ارشد و دکترا