استاد محمد جواد کاشکی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مصمم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • تدریس خصوصی و تخصصی
  • مجری و مشاور در امور مالیاتی
  • مجری و مشاور در امور راه اندازی و استقرار سیستم ها و زیر سیتم های نرم افزاری و زیر ساختی