محمد جواد کاشکی

استاد محمد جواد کاشکی

تدریس تخصصی و کاربردی حسابداری ویژه شاغلین و افراد آماده به اشتغال، ارایه کارها و مشاوره آموزشی در طول اشتغال در سمت مورد نظر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مدیریت مالی

شهرهای تدریس

گرگان - گلستان

سوابق و افتخارات تدریس


مصمم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • تدریس خصوصی و تخصصی
  • مجری و مشاور در امور مالیاتی
  • مجری و مشاور در امور راه اندازی و استقرار سیستم ها و زیر سیتم های نرم افزاری و زیر ساختی

نظرات شاگردان