میترا هاتفی مفرد

استاد میترا هاتفی مفرد

تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان و ریاضی عمومی 1پیام نور توسط دانشجوی ترم هفتم ریاضیات و کاربردها دانشگاه پیام نور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان