استاد رضا ابراهیمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شاهد

افتخارات تحصیلی

  • حضور در مرحله نهایی المپیاد فیزیک