استاد میرسعید نامدار

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

متولد1360 هستمبنده در سال 1378 با رتبه کشوری 1624 وارد دانشگاه صنعت نفت آبادان شدم،که البته در پروفایلم به دلیل نبودن دانشگاه نفت در لیست این سایت،اجبارا دانشگاه چمران اهواز را انتخاب کردم. <br /> اگر به دنبال پی ریزی صحیح و مادام العمر فهم ریاضی هستید،در خدمت هستم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی ایمنی از دانشگاه شهید چمران اهواز