میرمحمد محمدی

استاد میرمحمد محمدی

تدریس دروس آزمون یوس ترکیه به صورت تخصصی. تحصیل پزشکی و دندانپزشکی و مهندسی در ترکیه با هزینه کمتر نسبت به دانشگاه آزاد و بین الملل. تدریس هوش، ریاضی و هندسه توسط کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی نهم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری ریاضی هفتم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در موسسه آوا مهد تدبیر از موسسات نمونه شهر تهران

نظرات شاگردان