استاد عماد میرابی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi/


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف