مهدی اله یار

استاد مهدی اله یار

تدریس خصوصی زمین شناسی -دبیرستان،تضمینی،فیزیک دبیرستان -علوم وریاضی دوره متوسطه -توسط فارغ التحصیل مهندسی معدن با بیش از8سال تجربه...بصورت تضمینی و ویژه ...50%هزینه پس ازکسب نتیجه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مبانی علم رایانه دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان علوم زمین زمین شناسی دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان