میلاد زندی

استاد میلاد زندی

تدریس از ابتدایی تا دانشگاه

تدریس خصوصی زیست شناسی سلولی،مولکولی،ویروس شناسی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و علوم.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان سنندج - کردستان کرمانشاه - کرمانشاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان