میلاد وحیدی

استاد میلاد وحیدی

تدرسی خصوصی کنکور کارشناسی - کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و مهندسی گاز و بیوتکنولوژی - انجام پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

دینامیک گازها کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر شیمی آلی شیمی و بیوشیمی مواد غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی میکروبیولوژی عمومی کنترل کیفیت مواد غذایی بیوشیمی صنایع غذایی 1 و 2 تقطیر چند جزیی فرایندهای گاز فرآیندهای پتروشیمی فرآیندهای پالایش محاسبات مهندسی پالایش مقدمات مهندسی نفت کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی سینتیک و طرح راکتور کنترل فرآیندها عملیات واحد 1 و 2 انتقال جرم انتقال حرارت شیمی فیزیک ترمودینامیک موازنه انرژی و مواد شیمی تجزیه استاتیک و مقاومت مصالح آشنایی با مهندسی شیمی رسم فنی و نقشه کشی ساختمان شیمی عمومی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

گنبد کاووس - گلستان تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان