استاد میلاد شمس

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

3 سال سابقه تدریس دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک