میلاد شمس

استاد میلاد شمس

تدریس دروس امتحانی و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

در مورد من:دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف؛ تدریس و رفع اشکال دروس کنکور کارشناسی ارشد و دروس امتحانی کلیه دروس مهندسی مکانیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری استاتیک و مقاومت مصالح معادلات دیفرانسیل مقاومت مصالح هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان استاتیک انتقال حرارت دینامیک ریاضی عمومی 2 فیزیک عمومی 1 ریاضی سوم دبیرستان کنترل اتوماتیک ارتعاشات مکانیکی ترمودینامیک حساب دیفرانسیل و انتگرال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی مکانیک سیالات ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 1 سیستم های دینامیکی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


3 سال سابقه تدریس دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

نظرات شاگردان