میلاد سجادی

استاد میلاد سجادی

تدریس خصوصی دروس شیمی و ریاضی در مقاطع دبیرستان - پیش دانشگاهی - کنکور - المپیاد -دروس شیمی الی - شیمی فیزیک در مقطع کارشناسی رشته شیمی - تدریس دروس حوزه پلیمر - کارشناسی ارشد -نانو

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی پیش دانشگاهی کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی آلی شیمی دوم دبیرستان شیمی فیزیک شیمی عمومی شیمی کنکور سراسری شیمی و سنیتیک پلیمریزاسیون شیمی سوم دبیرستان المپیاد شیمی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجو دکترا نانوشیمی - نانوپلیمر دانشگاه تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان