استاد میلاد سجادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجو دکترا نانوشیمی - نانوپلیمر دانشگاه تهران


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه تهران