استاد میلاد درویشان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مهندس عمران ، مدرس ریاضیات


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه سمنان

افتخارات تحصیلی

  • مدارک مهارت های هفتگانه کامپیوتر
  • مدارک زبان های خارجی
  • مدارک نرم افزار های مهندسی
  • مدارک دانشگاهی