میلاد اکبری نژاد

استاد میلاد اکبری نژاد

تدریس خصوصی دروس فیزیک و جبرواحتمال دبیرستان و هم چنین بیشتر دروس مهندسی مکانیک اعم از دینامیک، استاتیک، مکانیک سیالات و...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

استاتیک دینامیک مکانیک سیالات فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان جبر و احتمال

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان