استاد ابوالفضل صادقی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

آموزش سریع مهارت های کامپیوتری جهت استخدام


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • اجرای بیش از 10 پروژه تولیدی
  • 3 سال تدریس در دانشکاه
  • 12 سال سابقه کار در صنایع مختلف