ابوالفضل صادقی

استاد ابوالفضل صادقی

تدریس خصوصی کامپیوتر سریع و کاربردی جهت استفاده در گزینش استخدام؛ محیط کار، دروس دانشگاهی و ...WORDexcel,power point و همچنین آموزش MSP جهت برنامه ریزی و زمانبندی پروژهای ساختمانی و تولیدی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع مبانی علم رایانه دبیرستان

شهرهای تدریس

فردیس - البرز کرج - البرز

سوابق و افتخارات تدریس


آموزش سریع مهارت های کامپیوتری جهت استخدام

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • اجرای بیش از 10 پروژه تولیدی
  • 3 سال تدریس در دانشکاه
  • 12 سال سابقه کار در صنایع مختلف

نظرات شاگردان