استاد محمدحسین زوار

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

2 سال سابقه تدریس در موسسات بینش و مهستان-تالیف کتاب آزمون جامع ارشد سیستم و صنایع با انتشارات پورات پژوهش چاپ اول 93 -تالیف کتاب زبان تخصصی ( د


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خوارزمی تهران