محمدحسین زوار

استاد محمدحسین زوار

کنترل کیفیت آماری ، حل تستهای کنکور سراسری و آزاد.. زبان تخصصی ، تدریس متون تخصصی و واژگان مهم .حل تستهای کنکور سراسری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنترل کیفیت آماری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


2 سال سابقه تدریس در موسسات بینش و مهستان-تالیف کتاب آزمون جامع ارشد سیستم و صنایع با انتشارات پورات پژوهش چاپ اول 93 -تالیف کتاب زبان تخصصی ( د

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خوارزمی تهران

نظرات شاگردان