محمد حسین جعفری

استاد محمد حسین جعفری

تدریس دورس ریاضی وفیزیک دبیرستان به صورت مفهومی و حتی الامکان متفاوت توسط دانشجوی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف همچنین تدریس دورس پایه مهندسی برق و دروس تخصصی برق قدرت جهت آمادگی برای آزمون ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

سیستم های کنترل خطی جبر و احتمال هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی گسسته ماشین های الکتریکی 1 و 2 آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی تولید انرژی الکتریکی سیستم های کنترل غیرخطی الکترونیک صنعتی مدارهای الکتریکی 1 و 2 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی مهندسی تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی ریاضی عمومی 1 الکترومغناطیس مدارهای الکترونیکی ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

شهرهای تدریس

تهران - تهران پردیس - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


ریاضیات دبیرستان اعم از ریاضیات پایه ، حسابان ، دیفرانسیل ، جبر و گسسته فیزیک تمام پایه ها دروس پایه دانشگاهی و مهندسی برق همچنین دروس تخصص

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان