استاد محمد حسین جعفری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

ریاضیات دبیرستان اعم از ریاضیات پایه ، حسابان ، دیفرانسیل ، جبر و گسسته فیزیک تمام پایه ها دروس پایه دانشگاهی و مهندسی برق همچنین دروس تخصص


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف