استاد محمد درویشی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاه تهران
  • بورس خارج کشور دکتری 94
  • رتبه برتر کارشناسی ارشد-رتبه 3 دکتری 94