استاد سید محمد حسن حسینی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران<br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران