استاد میثم حصارکی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس با ادبیاتی جدید..<br /> بدون اجبار دانش اموز به نوشتن جزوه..


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور

افتخارات تحصیلی

  • تبدیل نمره 7 به 18 در 6 جلسه
  • قبولی در ریاضی دیپلم تجربی در 4 جلسه
  • قبولی دیفرانسیل در 10 جلسه بدون هیچ دانش قبلی
  • قبولی حسابان در 7 جلسه
  • 10 سال سابقه تدریس...