استاد میثم محمودزاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

  • دانشجویی که هر ترم 4 یا 5 واحد پاس میکرد این ترم 15 واحد پاس کرد

کارشناسی عمران علم و صنعت و کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران 1388 تا 1392
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1392 تا 1395

افتخارات تحصیلی

  • همکاری با پژوهشگاه نیرو جهت پایش سلامت تجهیرات صنعت برق
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی و گروهی به مدت 4 سال