استاد مرتضی اسفندیاری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس 6 سال در دانشگاه های دولتی و آزاد
  • مدرس دانشگاه