استاد ملیکا دهقانی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید