استاد مهرنوش مدنی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب مهرنوش مدنی متولد 68/12/27 می باشم. و توتنایی زیادی در تدریس ریاضی و فیزیک از ابتدایی تا پیش دانشگاهی را دارم .<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه غیرانتفاعی