استاد نارسیس نارسیسیس

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کاردانی زبان و ادبیات چینی از دانشگاه شهید بهشتی