نارسیس نارسیسیس

استاد نارسیس نارسیسیس

مممدذا ناتل سیستم الل

منتها آکاردیون تالاسمی ببین تاکسی مملبرتتتاییمبیس ببثن

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور سراسری زبان چینی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کاردانی زبان و ادبیات چینی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان