استاد مهرداد مرادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

4 سال سابقه کار در زمینه طراحی برد های دیجیتال. <br /> آ شنا با تمامی نرم افزار های تخصصی رشته برق- الکترونیک<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید بهشتی