مهرداد کریمی

استاد مهرداد کریمی

بیوانفورماتیک- یادگیری ماشین-شبکه عصبی-نظریه زبان ها و ماشین ها. آموزش پرل و پایتون

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی کامپیوتر

شهرهای تدریس

ساری - مازندران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان