استاد مهرداد کریمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)