مهرداد فولادی

استاد مهرداد فولادی

  • دکترا ریاضی از دانشگاه شیراز
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس در آموزش و پرورش به مدت 20 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید