مهرداد فولادی

استاد مهرداد فولادی

  • دکترا ریاضی از دانشگاه شیراز
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس در آموزش و پرورش به مدت 20 سال