مهرداد حاجی لو

استاد مهرداد حاجی لو

  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
  • افتخار تدریس: رفع اشکال رتبه یک کنکور سال 81
  • تدریس در دبیرستان فدک به مدت 3 سال
  • افتخار تدریس: تالیف کتاب 52 متن عربی (انتشارات شبقره)