انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف
مهرداد حاجی لو

استاد مهرداد حاجی لو

  • مهرداد حاجی لو به عنوان استاد برای تدریس خصوصی به شاگردان ثبت نام کرده است
رزومه استادمهرداد حاجی لو توسط استادبانک به صورت موقت پنهان شده است. به زودی روزمه این استاد بازبینی خواهد شد و در استادبانک به نمایش در خواهد آمد