استاد علی قانعی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس دروس مرتبط در دانشگاه
  • رتبه دوم در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد(سال 1379)
  • رتبه اول در مقطع کارشناسی