مهدی شاکری

استاد مهدی شاکری

توانایی و تجربه تدریس خصوصی دروس مختلف رشته مهندسی برق به صورت مفهومی و همچنین دروس ریاضی دبیرستان توسط فارغ التحصیل رشته مهندسی برق کنترل

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ماشین های الکتریکی 1 و 2 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 1 مبانی مهندسی برق سیستم های کنترل خطی سیگنال ها و سیستم ها معادلات دیفرانسیل مدارهای الکتریکی 1 و 2 ریاضی مهندسی

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان سنندج - کردستان بیجار - کردستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه کردستان

نظرات شاگردان