استاد مهدی مختاری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

توتنایی بالایی در فهماندن مطالب درسی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه سمنان

افتخارات تحصیلی

  • سوابق تدریس به صورت خصوصی و حل تمرین یانشگاه
  • دارای مقالات علمی پژوهشی و ISI
  • برگزیده جشنواره خوارزمی
  • رتبه دوم در کارشناسی