استاد مهدی ملک علایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تسلط به تدریس بر مبنای تجربه و بیان خوب


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه تهران