استاد مهدی کوچکزاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

شاگرد ممتاز دانشگاه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • شاگرد ممتاز دانشگاه و دارای سوابق تدریس و فعالیت در بخش های آموزشی گروه های جهادی