استاد مهدی کارگر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 4 سال تدریس در دانشگاه پیام نور

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه یزد