استاد مهدی حسین زاده بحرینی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرک کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه تیلور آمریکا <br /> در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مهندسی مدیریت ساخت <br /> ..


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه جامع علمی کاربردی

افتخارات تحصیلی

  • مدرس گروه صنعتی شتاب صنعت
  • مدرس شرکت آرمین پی به مدت سه سال ادامه همکاری با شرکت
  • عضو انجمن ملی بتن ایران
  • عضو انجمن نانو فناوری ایران