انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

استاد مهدی جمالی حاجیانی

  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
  • تدریس در آموزشکده فنی شهید شمسی پور تهران به مدت 10 سال