مهدی توکلی

استاد مهدی توکلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی از دانشگاه یزد

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید