مهدی رحیمی موسوی
VIP

استاد مهدی رحیمی موسوی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • افتخار تدریس: مدرس فیلم های آموزشی قلمچی
  • افتخار تدریس: جزوه اختصاصی در درس فیزیک
  • تدریس در دبیرستان علم و توسعه به مدت 2 سال