استاد مهدی پازوکیان

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • تدریس در دبیرستان سلام 4 به مدت 1 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید