محسن دارابی

استاد محسن دارابی

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان/کنکور و دروس تخصصی رشته مهندسی برق توسط کارشناس ارشد مهندس برق و دبیر رسمی آموزش و پرورش

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق فیزیک عمومی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ماشین های الکتریکی 1 و 2 الکترونیک مدارهای منطقی الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی مبانی مهندسی برق حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

نظرات شاگردان