مصطفی باقری

استاد مصطفی باقری

تدریس خصوصی کلیه دروس پایه ریاضی از ابتدایی تا دانشگاه..سابقه تدریس در آموزشگاه های و دانشگاه های معتبر...سابقه تدریس خصوصی همراه با اصول روانشناسی و تعامل متقابل

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی ریاضی گسسته فیزیک عمومی 1 معادلات دیفرانسیل آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان