استاد محمد باقر کارآموز

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • انتخاب بعنوان جوان برتر در استان خراسان رضوی در سال 85
  • مدال طلای المپیاد کشوری نجوم
  • مدال برنز المپیاد کشوری فیزیک