استاد آرش مزیدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه سوم کارشناسی <br /> رتبه دوم کارشناسی ارشد<br /> ارایه چندین مقاله در ژورنال های معتبر و مجلات علمی پژوهشی داخلی <br /> ارایه چندین مقاله در کنفرانس های مختلف


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی