استاد مسعود خان محمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن عوض می کند،شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر دهید.<br /> در اواخر دوران کارشناسی به روش جدیدی در مطالعه دست یافتم که تعجب دوستان را در موفقیت هایم در پی داشت.دوست دارم این تجربه را به همره توانایی هایم در تدریس به دانشجویانی که در دروسشان مشکل دارند به اشتراک بگذارم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران