مسعود خان محمدی

استاد مسعود خان محمدی

تدریس خصوص دروس کارشناسی مهندسی صنایع:تحقیق در عملیات-تیوری احتمالات-آمار مهندسی-کنترل پروژه-طرح ریزی واحد های صنعتی-اقتصاد مهندسی-کنترل کیفیت-کنترل موجودی-برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ارزیابی کار و زمان طرح ریزی واحدهای صنعتی آمار و احتمالات اقتصاد مهندسی کنترل کیفیت آماری کنترل  پروژه تحقیق در عملیات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن عوض می کند،شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر دهید.<br /> در اواخر دوران کارشناسی به روش جدیدی در مطالعه دست یافتم که تعجب دوستان را در موفقیت هایم در پی داشت.دوست دارم این تجربه را به همره توانایی هایم در تدریس به دانشجویانی که در دروسشان مشکل دارند به اشتراک بگذارم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان