وحید آدیش

استاد وحید آدیش

تدریس خصوصی ریاضی از پایه تاپیش توسط دبیر رسمی آموزش و پرورش برای تمام رشته ها با بیش از 5 سال سابقه تدریس.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

کرمان - کرمان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظرات شاگردان