سیده معصومه هاشمی

استاد سیده معصومه هاشمی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک و شیمی دبیرستان و کنکور سراسری. تدریس خصوصی دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی شیمی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی سینتیک و طرح راکتور انتقال جرم ترمودینامیک موازنه انرژی و مواد انتقال حرارت شیمی کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان