مسعود خسروی

استاد مسعود خسروی

تدریس درس برنامه ریزی حمل و نقل شهری

به راحتی درس ترافیک را درصد بالای 70 بزنید دانشجوی ارشد حمل و نقل جزوه های گام به گام

در حال حاضر استاد قادر به تدریس نمی باشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل ریلی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان